Keramiskt lackskydd

Detta skydd tål avfettningsmedel, vägsalt, surt regn, UV-strålar, fågelavföring etc., bättre än de traditionella lackskydden. Lackens yta skyddas genom en beläggning som är baserad på keramiska nanopartiklar. Ytan som förseglats med keramiskt lackskydd är ren en längre period och blir mycket lättare att tvätta.

  • Genomskinlig färglös vätska som inte påverkar originalfärgen
  • Keramiska nanopartiklar som skyddar ytan
  • Utmärkt vattenavrinning
  • Hållbarheten påverkas EJ av avfettning, ReCare Ceramic PLUS tål alla avfettningar
  • >5 års hållbarhet

Välj ReCare Ceramic PLUS om du vill slippa återbehandlingar de närmsta åren.