Ozonbehandling  • Rök, Hund, Mögel mm lukter är ett minne blott.
  • Kraftfullt desinficerande i låga koncentrationer
  • Kraftfull lukt-, smak- och färgborttagare Dödar ett brett utbud av bakterier drygt 3 000 gånger snabbare än klor.
  • Drygt 50% effektivare på att bryta igenom bakteriemembran än klor.
  • Ozon är ett mycket kraftfullt oxidationsmedel. Det är lättlösligt i vatten och dess förmåga att eliminera de mikroorganismer som bildar förorenande ämnen är mycket god. När problemet lösts upplöses ozonet – vår metod tvingar ozonet att reagera med de förorenande ämnena och bryta ned dem. Därefter återgår eventuellt restozon till syre.

Så här arbetar ozonaggregaten:

Ozon är en specialform av syre, sk aktivt syre, och produceras i en ozongenerator genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.